Logowanie

Monitor Polski Nr 51, poz. 708 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-09-02
Data wydania:2005-08-24
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2005-09-02

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 51, poz. 708 z 2005


708

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 24 sierpnia 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 85, poz. 728), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o: Województwo dolnośląskie Strzelin Brzeg Opolski opolskie Namysłów II. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000—1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www.krrit.gov.pl. Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pok. A1. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000—1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach. Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 597-30-89 w Warszawie. 92,4 0,5 III. Termin składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 18 października 2005 r. IV. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w Internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 89,5 94,0 1,0 0,5 Lokalizacja stacji Milicz

1. Rozszerzenie jednej koncesji, na okres do czasu wygaśnięcia koncesji wskazanej we wniosku, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze społeczno-religijnym, który będzie realizowany poprzez różne rodzaje audycji i formy radiowe, w tym przez audycje słowne, które zajmą nie mniej niż 12 % tygodniowego czasu nadawania programu. Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych: Częstotliwość [MHz] 88,5 ERP [kW] 0,5

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: D. Waniek

pobierz plik

Monitor Polski Nr 51, poz. 708 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 709 z 20052005-09-02

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 707 z 20052005-09-02

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 706 z 20052005-09-02

  Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 705 z 20052005-09-02

  Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 704 z 20052005-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr 113-15-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 703 z 20052005-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2005 r. nr 113-14-05 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 702 z 20052005-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-72-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 701 z 20052005-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-71-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 700 z 20052005-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-70-2005

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 699 z 20052005-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-69-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 698 z 20052005-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z. 110-68-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 51, poz. 697 z 20052005-09-02

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2005 r. nr 111-43-05 o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów

porady prawne online

Porady prawne

 • Koncesja na prowadzenie radia internetowego

  Zajmuje się od jakiegoś czasu z kolegą radiem internetowym i cały czas chodzą za mną pewne pytania. Czy radio internetowe jest legalne, gdy nie czerpiemy z niego korzyści (...)

 • Umorzenie abonamentu RTV

  W jakich okolicznościach i czy w ogóle, może nastąpić umorzenie należności z tytułu nieopłaconego abonamentu radiowo-telewizyjnego?

 • Korzystanie w pracy z prywatnego odbiornika RTV

  Firma nie posiada (nie zakupiła nigdy odbiornika radiofonicznego). Pracownik firmy, który ma zarejestrowany swój prywatny przenośny odbiornik radiofoniczny i opłaca abonament, (...)

 • Odpowiedzialność spadkobierców za zaległy abonament RTV

  Ojciec zmarł w lutym 2005 roku. Spadkobiercy nie złożyli rezygnacji z abonamentu RTV. W maju 2007 do zmarłego abonenta przyszło upomnienie z Wydziału Abonamentu Poczty (...)

 • Brak koncesji na obrót paliwami

  Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pośredniczenia w sprzedaży paliw płynnych bez wymaganej koncesji, w okresie (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 40 poz. 643

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2009 nr 40 poz. 642

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2009 nr 40 poz. 641

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2005 nr 30 poz. 434

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 maja 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski 2005 nr 70 poz. 972

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.