Logowanie

Monitor Polski Nr 70, poz. 968 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-11-17
Data wydania:2005-11-15
Data wejscia w życie:2005-11-15
Data obowiązywania:2005-11-17

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 70, poz. 968 z 2005


968

ZARZĄDZENIE Nr 116 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M. P. Nr 27, poz. 447 i Nr 33, poz. 518 oraz z 2005 r. Nr 18, poz. 297 i Nr 62, poz.

857) w § 2 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: ———————

1)

„1) przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

2) wiceprzewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków stałego komitetu Rady Ministrów, na wniosek Przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów,”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 70, poz. 968 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 974 z 20052005-11-17

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 973 z 20052005-11-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 972 z 20052005-11-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 971 z 20052005-11-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 970 z 20052005-11-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 969 z 20052005-11-17

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 listopada 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 967 z 20052005-11-17

  Zarządzenie Nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 966 z 20052005-11-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. nr 112-17-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 965 z 20052005-11-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2005 r. nr 112-16-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 964 z 20052005-11-17

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie uczczenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Święta Niepodległości

 • Monitor Polski Nr 70, poz. 963 z 20052005-11-17

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Definicja stałego pobytu

  Czy można mieć kilka stałych pobytów?

 • Ustalenie charakteru wykonywanej pracy a emerytura

  ZUS zakwestionował zapis w świadectwie pracy w zakresie adnotacji dotyczącej pracy w szczególnych warunkach żądając powołania się na Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 190

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2005 nr 70 poz. 968

  Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 518

  Zarządzenie Nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2013 poz. 357

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2011 nr 114 poz. 1153

  Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.