Logowanie

Monitor Polski Nr 9, poz. 171 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2004 r. o nadaniu orderów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-14
Data wydania:2004-10-22
Data wejscia w życie:2004-10-22
Data obowiązywania:2005-02-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 9, poz. 171 z 2005


171

Rej. 261/2004 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 października 2004 r. o nadaniu orderów Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu odznaczeni zostają: KRZY˚EM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Pietrzykowski Zbigniew Jan, KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kasprzyk Marian Krzysztof. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 9, poz. 171 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 187 z 20052005-02-14

  Komunikat Nr 2/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 186 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 185 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 184 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2005 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 183 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 182 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2004 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 181 z 20052005-02-14

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 180 z 20052005-02-14

  Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 179 z 20052005-02-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 178 z 20052005-02-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 177 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 176 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 175 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 174 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 173 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 172 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 170 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 169 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 168 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 167 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 567

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2002 nr 1 poz. 15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2001 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski 2012 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2013 poz. 398

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.