Logowanie

Monitor Polski Nr 9, poz. 183 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-14
Data wydania:2005-02-08
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2005-02-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 9, poz. 183 z 2005


Strona 1 z 2
183

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej Na podstawie art. 37j ust. 3 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, ———————

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

poz. 2571 i Nr 273, poz.

2703) ogłasza się wykaz umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu przewożonych w standardowych zbiornikach pojazdów, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Infrastruktury: K. Opawski

Monitor Polski Nr 9                — 347 —                Poz. 183


Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. (poz. 183)

WYKAZ umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

1. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

2. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 13 lipca 1968 r.

3. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1968 r.

4. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 października 1969 r.

5. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

6. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.

7. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Warszawie dnia 16 marca 1970 r.

8. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Pradze dnia 8 grudnia 1970 r.

9. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Warszawie dnia 18 lutego 1972 r.

10. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

11. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

12. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 sierpnia 1977 r.

13. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

14. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Hiszpanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 1 marca 1978 r.

15. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

16. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

17. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.

18. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypru o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Nikozji dnia 24 stycznia 1981 r.

19. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

20. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Portugalskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Lizbonie dnia 22 kwietnia 1986 r.

21. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Luksemburgu dnia 26 kwietnia 1989 r.

22. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

23. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Szczecinie dnia 18 marca 1992 r.

24. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

25. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o międzynarodo-

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 9, poz. 183 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 187 z 20052005-02-14

  Komunikat Nr 2/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 186 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 185 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 184 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2005 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 182 z 20052005-02-14

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2004 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 181 z 20052005-02-14

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 180 z 20052005-02-14

  Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 179 z 20052005-02-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 178 z 20052005-02-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 177 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 176 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 175 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 174 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 173 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 172 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 171 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 170 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 169 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 168 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 9, poz. 167 z 20052005-02-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

 • Licencja na przewóz osób

  Czy każdy zarobkowy przewóz osób w kraju (samochodem do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) wymaga licencji niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej? (...)

 • Inspekcja Transportu Drogowego

  Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od (...)

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

 • Licencja na transport drogowy towarów

  Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca (...)

 • Licencja na prowadzenie transportu drogowego

  Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 518

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie zwolnienia z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-07 poz. 1256

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

 • Monitor Polski 2012 poz. 891

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013

 • Monitor Polski 2011 nr 115 poz. 1161

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.