Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 16 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-01-04
Data wydania:2006-01-02
Data wejscia w życie:2006-01-04
Data obowiązywania:2006-01-04

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 16 z 2006


16

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M. P. Nr 70, poz.

967) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2006 r. i podlega ogłoszeniu.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 16 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 18 z 20062006-01-04

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 17 z 20062006-01-04

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 15 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 14 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 13 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 12 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 11 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 10 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 20062006-01-04

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2005 r. nr 113-31-05 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 20062006-01-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie upamiętnienia 24. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 20062006-01-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar wydarzeń grudniowych w 1970 roku

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 20062006-01-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uczczenia 350 rocznicy zakończenia oblężenia Jasnej Góry

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 20062006-01-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 1 poz. 16

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2013 poz. 13

  Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2009 nr 24 poz. 319

  Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 272

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarb Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.