Logowanie

Monitor Polski Nr 14, poz. 191 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach handlowych i płatnościach, sporządzonej w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-02-24
Data wydania:2006-09-09
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2006-02-24

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 14, poz. 191 z 2006


191

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach handlowych i płatnościach, sporządzonej w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 186/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wypowiedzenia umów normujących stosunku handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunku handlowe Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach handlowych i płatnościach, sporządzona w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r., została wypowiedziana przez Rzeczpospolitą Polską w stosunku do Republiki Czeskiej i utraciła moc obowiązującą z dniem 21 grudnia 2005 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy gospodarczej i handlu, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej o stosunkach handlowych i płatnościach, sporządzona w Pradze dnia 14 grudnia 1990 r., utraciła moc obowiązującą w stosunku do republiki Słowackiej z dniem 9 listopada 1994 r. Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

pobierz plik

Monitor Polski Nr 14, poz. 191 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 192 z 20062006-02-24

  Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Budownictwa

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 190 z 20062006-02-24

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2005-2007, podpisanym w Warszawie dnia 14 października 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 189 z 20062006-02-24

  Program Współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2005-2007

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 188 z 20062006-02-24

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 187 z 20062006-02-24

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 186 z 20062006-02-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2006 r. z okazji 25-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Podatek u źródła od należności licencyjnej

  Spółka polska kupuje licencje w celu dalszej odsprzedaży od zagranicznego dystrybutora - spółki matki, która posiada 100% udziałów w kapitale polskiej spółki. W (...)

 • Uchwały polskiej spółki z o.o. w obcym języku

  Czy uchwały wspólników - obcokrajowców polskiej spółki z o.o. - w braku znajomości przez nich języka polskiego, muszą być sporządzone w ich ojczystym języku, czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-05-31 poz. 637

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisanej w Pradze dnia 29 kwietnia 2005 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 108

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia podpisanego w Pradze dnia 13 lipca 2000 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie pozycji 7 załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 360

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 187

  Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 41

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.