Logowanie

Monitor Polski Nr 19, poz. 203 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2006 r. nr 111-7-06 o nadaniu stopnia generała broni

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-14
Data wydania:2006-02-27
Data wejscia w życie:2006-02-27
Data obowiązywania:2006-03-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 19, poz. 203 z 2006


203

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 lutego 2006 r. nr 111-7-06 o nadaniu stopnia generała broni Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496), na wniosek Ministra Obrony Narodowej mianuję generała dywizji Franciszka GĄGORA na stopień generała broni. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 19, poz. 203 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 218 z 20062006-03-14

  Komunikat Nr 3/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 217 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 216 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 7 marca 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 215 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 214 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 213 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 212 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 211 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 210 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 209 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 208 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 207 z 20062006-03-14

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 206 z 20062006-03-14

  Zarządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego"

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 205 z 20062006-03-14

  Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowywania, przyjmowania i prezentowania stanowisk Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach o istotnym znaczeniu dla ochrony praw lub interesów Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 19, poz. 204 z 20062006-03-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2006 r. nr 111-8-06 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.