Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 231 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie trybu prac Komisji Nadzoru Bankowego w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonywanie praw i głosów z akcji BPH przez UniCredito Italiano S.p.A.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-22
Data wydania:2006-03-15
Data wejscia w życie:2006-03-15
Data obowiązywania:2006-03-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 231 z 2006


231

REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie trybu prac Komisji Nadzoru Bankowego w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonywanie praw i głosów z akcji BPH przez UniCredito Italiano S.p.A. §

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z głębokim niepokojem podchodzi do wydarzeń, które miały miejsce podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 8 marca 2006 roku, w szczególności do bezpodstawnego wyłączenia podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Pana Cezarego Mecha i niedopuszczenia do udziału w charakterze strony Ministra Skarbu Państwa. W ocenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ograniczyło to uprawnienia rządu w zakresie działu instytucje finansowe, a także możliwość rzetelnego i wyczerpującego wyjaśnienia sprawy przez Komisję Nadzoru Bankowego przy uwzględnieniu stanowiska Ministerstwa Skarbu Państwa jako strony umów prywatyzacyjnych. Oznacza to ingerencję Pre-

Monitor Polski Nr 21                — 1066 —                Poz. 231


zesa Narodowego Banku Polskiego Pana Leszka Balcerowicza, jako Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego, w uprawnienia Rady Ministrów rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Komisji Nadzoru Bankowego o dotrzymanie najwyższej staranności przy podjęciu decyzji w przedmiocie zgody na wykonywanie praw i głosów z akcji BPH przez UniCredito Italiano S.p.A. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Komisję Nadzoru Bankowego do przestrzegania prawa i respektowania interesu Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności dochowania najwyższej staranności wymaga: — umożliwienie zapoznania się przez członków Komisji Nadzoru Bankowego ze zmodyfikowanym

wnioskiem i jego analizą przygotowaną przez Głównego Inspektora Nadzoru Bankowego, — dopuszczenie Skarbu Państwa jako strony postępowania lub wstrzymanie postępowania do czasu wiążących rozstrzygnięć w sprawie odwołania od decyzji niedopuszczenia jako strony w postępowaniu Skarbu Państwa, — wyjaśnienia wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na bezstronność członków Komisji Nadzoru Bankowego, w szczególności reprezentujących organy podległe Prezesowi Narodowego Banku Polskiego. §

2. Rezolucja wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Sejmu: M. Jurek

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 231 z 2006 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Kwalifikowana większość głosów

  Co to jest "większość kwalifikowana" ?

 • Grzywna za niedopełnienie obowiązków

  Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się inwestor, który po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczął roboty bez zgłoszenia o rozpoczęciu robót oraz bez kierownika (...)

 • Bezwzględna większość głosów

  Zgodnie z umową spółki uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem przypadków, które wymagają większości (...)

 • Wstrzymanie prac budowlanych

  Art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru budowlanego może nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-06-19 nr 161 poz. 38

  Sprawy połączone T-303/06 i T-337/06: Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2010 r. — UniCredito Italiano przeciwko OHIM — Union Investment Privatfonds (...)

 • Monitor Polski 2008 nr 2 poz. 22

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2000 nr 20 poz. 410

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Monitor Polski 2000 nr 20 poz. 411

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka .

 • Monitor Polski 2001 nr 7 poz. 111

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.