Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 242 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-22
Data wydania:2006-03-16
Data wejscia w życie:2006-03-22
Data obowiązywania:2006-03-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 242 z 2006


242

ZARZĄDZENIE Nr 34 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ———————

1)

Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.

Monitor Polski Nr 21                — 1071 —                Poz. 242


§

1. W zarządzeniu nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M. P. Nr 26, poz. 433 oraz z 2004 r. Nr 16, poz. 273 i Nr 35, poz.

611) w załączniku w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szef AW kieruje AW przy pomocy zastępców oraz kierowników jednostek organizacyjnych AW.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 242 z 2006 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 241

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski 2009 nr 6 poz. 65

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Monitor Polski 2002 nr 26 poz. 433

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.