Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 244 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-22
Data wydania:2006-03-09
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2006-03-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 244 z 2006


244

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 9 marca 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: ———————

1)

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;

2) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 244 z 2006 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.