Logowanie

Monitor Polski Nr 23, poz. 257 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-28
Data wydania:2006-03-20
Data wejscia w życie:2006-03-28
Data obowiązywania:2006-03-28

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 23, poz. 257 z 2006


257

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, określone w załączniku do zarządzenia. §

2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 29 marca 2006 r. §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2006 r. (poz. 257)

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA I WIELKOÂå EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOÂCI 2 ZŁ I 10 ZŁ Cechy graficzne Wartość strona główna Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-06, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW Z lewej strony u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Powyżej półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Z prawej strony wizerunek awersu monety 10 zł z 1932 r. Powyżej z prawej strony oznaczenie roku emisji:

2006. W tle stylizowany wizerunek sali operacyjnej Narodowego Banku Polskiego z siedziby przy ul. Bielańskiej. U dołu napis: 10 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW strona odwrotna Brzeg (bok) Ârednica Masa (w gra- (w mimach) limetrach)

Stop/próba

Wielkość emisji (w sztukach)

2 zł

Z prawej strony wizerunek rewersu monety 10 zł z 1932 r. W tle stylizowany wizerunek gałązki wierzby. U góry półkolem napis: DZIEJE ZŁOTEGO

Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwró-cony o 180 stopni rozdzielony gwiazdkami

8,15

27,0

CuAl5Zn5Sn1 1 000 000

10 zł

Z prawej strony wizerunek rewersu monety 10 zł z 1932 r. U dołu z lewej strony stygładki lizowane wizerunki czterech pawich piór. U góry z lewej strony napis: DZIEJE ZŁOTEGO

14,14

32,0

Ag 925/1000

61 000

pobierz plik

Monitor Polski Nr 23, poz. 257 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 260 z 20062006-03-28

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 259 z 20062006-03-28

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 258 z 20062006-03-28

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 256 z 20062006-03-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 255 z 20062006-03-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 254 z 20062006-03-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2006 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 253 z 20062006-03-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2006 r. nr Z.110-8-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 252 z 20062006-03-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2006 r. nr Z.110-7-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 251 z 20062006-03-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2006 r. nr Z.110-6-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 250 z 20062006-03-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2006 r. nr Z.110-5-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 249 z 20062006-03-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2006 r. nr Z.110-3-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 248 z 20062006-03-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2006 r. nr Z.110-2-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 247 z 20062006-03-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2006 r. nr Z.110-1-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmniejszenie nominalnej wartości akcji

  Jakie procedury stosuje się przy zmniejszeniu wartości nominalnej akcji?

 • Wprowadzanie fałszywych pieniądzy do obrotu

  Otrzymałem postanowienie o uznaniu za dowód rzeczowy banknotu 20 zł oraz o wpisie do książki dowodów rzeczowych oraz o przedłożeniu niniejszego postanowienia do zatwierdzenia (...)

 • Podwyższenie kapitału przez emisję akcji

  Czy zarząd spółki akcyjnej może sam podjąć decyzję o podniesieniu kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnej serii akcji? Czy KSH określa maksymalną dopuszczalną (...)

 • Ulotki z banknotami

  Chciałem wydrukować ulotki. Na awersie umieścić frontową stronę banknotu polskiego z pionową linią zawierającą adres internetowy firmy. Na rewersie reklama. Drukarz (...)

 • Zatarcie skazania po okresie próby

  Pana X skazano na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. Po jakim czasie nastąpi zatarcie skazania? Po trzy i pół roku czy po pięciu (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 899

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Polscy malarze XIX/XX wieku” – Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 182

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2002 nr 58 poz. 791

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski 2006 nr 60 poz. 635

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2002 nr 37 poz. 587

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.