Logowanie

Monitor Polski Nr 59, poz. 623 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniające postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-08-31
Data wydania:2006-08-30
Data wejscia w życie:2006-08-31
Data obowiązywania:2006-08-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 59, poz. 623 z 2006


623

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniające postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje: §

1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu (M. P. Nr 84, poz.

1205) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. w Islamskim Państwie Afganistanu zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej „PKW”.

2. PKW będzie liczyć — w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. — do 120 żołnierzy, a w okresie od dnia 1 września 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. — do 190 żołnierzy i pracowników wojska.”. §

2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 59, poz. 623 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 633 z 20062006-08-31

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2006 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 632 z 20062006-08-31

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 631 z 20062006-08-31

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 630 z 20062006-08-31

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 629 z 20062006-08-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 628 z 20062006-08-31

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzona w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 627 z 20062006-08-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 626 z 20062006-08-31

  Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 625 z 20062006-08-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury, podpisaną w Warszawie dnia 30 września 2005 r.

 • Monitor Polski Nr 59, poz. 624 z 20062006-08-31

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury podpisana w Warszawie dnia 30 września 2005 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 5 poz. 93

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2002 r. o zmianie postanowienia o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Republice Kirgiskiej, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 926

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu

 • Monitor Polski 2002 nr 26 poz. 430

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Emiracie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Państwie Kuwejtu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.

 • Monitor Polski 2002 nr 61 poz. 853

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Królestwie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Państwie Kuwejtu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.

 • Monitor Polski 2003 nr 34 poz. 442

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. uchylające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.