Logowanie

Monitor Polski Nr 60, poz. 635 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-09-07
Data wydania:2006-08-24
Data wejscia w życie:2006-09-07
Data obowiązywania:2006-09-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 60, poz. 635 z 2006


635

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, określone w załączniku do zarządzenia. §

2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 13 września 2006 r. §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. (poz. 635)

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA I WIELKOÂå EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOÂCI 2 ZŁ I 20 ZŁ

Cechy graficzne Brzeg (bok) strona odwrotna Masa (w gramach) Stop/próba Ârednica (w milimetrach)

Monitor Polski Nr 60                Wartość                strona główna                Wielkość emisji (w sztukach)                2 zł                Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 2006, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW. 8,15 27,0                W centralnej części w owaNa boku lu stylizowany wizerunek ośmiokrotnie kościoła w Haczowie. Powyżej kościoła półkolem powtórzony napis: KOÂCIÓŁ W HACZO napis: NBP, co drugi WIE. Po bokach owalu styliodwrócony zowane drewno. o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami                CuAl5Zn5Sn1                1 000 000                — 2083 —                20 zł                Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle stylizowanego drewna. Półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, oznaczenie roku emisji: 2006 oraz: 20 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW. gładki 28,28                W centralnej części stylizowany wizerunek kościoła w Haczowie na tle brązowego stylizowanego drewna. Z lewej i prawej strony półkolem napis: KOÂCIÓŁ W HACZOWIE.                38,61                Ag 925/1000 oraz brązowa farba                64 000                Poz. 635


pobierz plik

Monitor Polski Nr 60, poz. 635 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 640 z 20062006-09-07

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 września 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 639 z 20062006-09-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen inwestycyjnych za II kwartał 2006 r.

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 638 z 20062006-09-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 637 z 20062006-09-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 636 z 20062006-09-07

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 60, poz. 634 z 20062006-09-07

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 899

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Polscy malarze XIX/XX wieku” – Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 182

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2002 nr 58 poz. 791

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski 2006 nr 23 poz. 257

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2002 nr 37 poz. 587

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.