Logowanie

Monitor Polski Nr 100, poz. 1088 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-31
Data wydania:2007-12-21
Data wejscia w życie:2007-12-31
Data obowiązywania:2007-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 100, poz. 1088 z 2007


1088

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 grudnia 2007 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje: §

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 października 2008 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 900 żołnierzy, pracowników wojska i funkcjonariuszy w Republice Iraku oraz 300 żołnierzy, pracowników wojska i funkcjonariuszy w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością ich krótkotrwałego użycia w Republice Iraku w przypadku wystąpienia zagrożenia dla PKW, bez konieczności rotacji osób stacjonujących w Republice Iraku. §

2. PKW działa w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych realizujących rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Nr 1483 z dnia 22 maja 2003 r., Nr 1511 z dnia 16 października 2003 r., Nr 1546 z dnia 8 czerwca 2004 r., Nr 1637 z dnia 8 listopada 2005 r., Nr 1723 z dnia 28 listopada 2006 r. oraz Nr 1790 z dnia 18 grudnia 2007 r. § 3.

1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej. §

4. Za współpracę z Dowództwem Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. §

5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat. §

6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 100, poz. 1088 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.