Logowanie

Monitor Polski Nr 100, poz. 1089 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-31
Data wydania:2007-12-21
Data wejscia w życie:2007-12-31
Data obowiązywania:2007-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 100, poz. 1089 z 2007


1089

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 grudnia 2007 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje: §

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 400 żołnierzy, pracowników wojska i funkcjonariuszy. §

2. PKW wydzielonymi siłami wchodzi w skład Polsko-Ukraińskiego Batalionu działającego w Wielonarodowych Siłach Zadaniowych Wschód Sił Międzynarodowych w Kosowie. § 3.

1. Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego jest jednocześnie Dowódcą Polsko-Ukraińskiego Batalionu, który pod względem operacyjnym jest podporządkowany Dowódcy Wielonarodowych Sił Zadaniowych Wschód podlegających Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie poprzez dowódcę operacji w Kosowie.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej. §

4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. §

5. Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. §

6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 100, poz. 1089 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.