Logowanie

Monitor Polski Nr 100, poz. 1092 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-31
Data wydania:2007-12-19
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2007-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 100, poz. 1092 z 2007


Monitor Polski Nr 100                — 4952 —                Poz. 1092


1092

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Ii Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się, że:

1) wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/IiÂ/1(2)12/2007 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiÂ, wydane na podstawie ———————

1)

art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane wraz z wprowadzonymi zmianami na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: — http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne — http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Dokumenty

2) wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 100, poz. 1092 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.