Logowanie

Monitor Polski Nr 74, poz. 800 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-17
Data wydania:2007-10-15
Data wejscia w życie:2007-10-17
Data obowiązywania:2007-10-17

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 74, poz. 800 z 2007


800

ZARZĄDZENIE Nr 113 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2007 r. w sprawie użycia żołnierzy ˚andarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W związku z przewidywanym natężeniem ruchu osobowego i pojazdów podczas okresu przypadającego na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej ———————

1)

Polskiej, dzień Wszystkich Âwiętych oraz obchody dnia Narodowego Âwięta Niepodległości żołnierze ˚andarmerii Wojskowej udzielą pomocy Policji od dnia 19 października 2007 r. do dnia 12 listopada 2007 r. w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 74, poz. 800 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.