Logowanie

Monitor Polski Nr 83, poz. 880 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-13
Data wydania:2007-11-08
Data wejscia w życie:2007-11-13
Data obowiązywania:2007-11-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 83, poz. 880 z 2007


880

ZARZĄDZENIE Nr 130 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie terminu zakończenia działalności Komisji Weryfikacyjnej Na podstawie art. 63 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 49) zarządza się, co następuje: §

1. Zakończenie działalności Komisji Weryfikacyjnej wyznacza się na dzień 30 czerwca 2008 r. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 83, poz. 880 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.