Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 107 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-01
Data wydania:2008-01-30
Data wejscia w życie:2008-02-01
Data obowiązywania:2008-02-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 107 z 2008


107

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje: §

1. W okresie od dnia 15 lutego 2008 r. do dnia 31 lipca 2008 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 100 żołnierzy. §

2. PKW działa na terytorium Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej. § 3.

1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Połączonego Centrum Operacji Powietrznych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego mającemu kwaterę w Udem w Republice Federalnej Niemiec. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej. §

4. Za współpracę z dowódczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. §

5. Uzbrojenie i sprzęt wojskowy PKW określają etat oraz tabela należności zatwierdzone przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. §

6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 107 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 116 z 20082008-02-01

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2007 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 115 z 20082008-02-01

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu gmin górniczych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 114 z 20082008-02-01

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2007 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 113 z 20082008-02-01

  Zarządzenie Nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 112 z 20082008-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2007 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 111 z 20082008-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 110 z 20082008-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2007 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 109 z 20082008-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 108 z 20082008-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 106 z 20082008-02-01

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej (...)

 • Odwołanie od decyzji powołującej do wojska

  W jaki sposób mogę się odwoływać od decyzji powołującej do służby wojskowej?

 • Podstawa wyliczenia emerytury

  Emeryt zawiesza pobieranie emerytury wykonując pracę zarobkową, uzyskuje większe dochody niżby otrzymywał z emerytury. Są pogłoski o zmianie ustawy o zaopatrzeniu (...)

 • Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

  Otrzymałem z Wojskowej Komendy Uzupełnień wezwanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Czy po jego okazaniu zostanę automatycznie przeniesiony (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 219

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2012 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 22 poz. 212

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2010 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowej nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

 • Monitor Polski 2003 nr 34 poz. 442

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. uchylające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 563

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego w Republice Greckiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1375

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Brukseli w dniu 14 października 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.