Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-16
Data wydania:2008-01-04
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 2008


47

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) ogłasza się wykaz jednostek or———————

1)

ganizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2008 r. (poz. 47)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI FINANSÓW LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Izby i urzędy skarbowe

2) Urzędy kontroli skarbowej

3) Izby i urzędy celne

4) Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów

5) Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku

Monitor Polski Nr 4                — 54 —                Poz. 47


6) Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Muszynie

7) Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Bałtyk” w Jastrzębiej Górze

8) Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

9) Korporacja wych S.A. Ubezpieczeń Kredytów Eksporto-

10) Komitet Standardów Rachunkowości

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

  Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy zapowiada kontrolę kompleksową w ośrodku pomocy społecznej. Kontrola ma obejmować między innymi kontrolę finansową od 1 stycznia (...)

 • Powoływanie naczelnika urzędu skarbowego

  Kto powołuje i kto może odwołać Naczelnika Urzędu Skarbowego w danym mieście? Czy takie uprawnienia posiada Rada Gminy, w której znajduje się Urząd Skarbowy?

 • Darowizny na rzecz Policji

  Czy jako prywatna firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) mogę przekazać czy przekazywać darowizny dla Policji?

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Świadczenie pracy w formie wolontariatu

  Do naszej firmy zgłaszają się studenci różnych uczelni (nie absolwenci) z chęcią odbycia praktyki, stażu itd. Nie chodzi tu o staż w pojęciu ustawy o pomocy w zatrudnieniu (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 4 poz. 58

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.