Logowanie

Monitor Polski Nr 69, poz. 626 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2008 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2009

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-09-19
Data wydania:2008-09-09
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-09-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 69, poz. 626 z 2008


Monitor Polski Nr 69                — 3448 —                Poz. 626


626

OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 9 września 2008 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2009 Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2009 wynoszą odpowiednio:

1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy — 4,19 zł za 1 kg; ———————

1)

2) dla produktów wymienionych w poz. 2 i 3 w załączniku nr 2 do ustawy — 69,89 zł za sztukę;

3) dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 2 do ustawy — 6,99 zł za sztukę;

4) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,80 zł za 1 kg;

5) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,80 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 11,18 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej). Minister Ârodowiska: M. Nowicki

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 69, poz. 626 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 627 z 20082008-09-19

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 625 z 20082008-09-19

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 624 z 20082008-09-19

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 623 z 20082008-09-19

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 622 z 20082008-09-19

  Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 621 z 20082008-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2008 r. nr 110-25-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 620 z 20082008-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2008 r. nr 110-24-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 619 z 20082008-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2008 r. nr 110-23-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 618 z 20082008-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2008 r. nr 110-22-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.