Logowanie

Monitor Polski Nr 79, poz. 698 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-22
Data wydania:2008-10-07
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2008-10-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 79, poz. 698 z 2008


Monitor Polski Nr 79                — 3776 —                Poz. 698


698

OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009 Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze ———————

1)

środowiska na rok 2009, zawarte w załączniku do obwieszczenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki

2)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Ârodowiska z dnia 7 października 2008 r. (poz. 698)

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ÂRODOWISKA NA ROK 2009*) Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 Przedmiot opłaty 2 Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi Wody chłodnicze Umieszczenie odpadów na składowisku Pobór wody podziemnej Pobór wody powierzchniowej śródlądowej Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska Górna jednostkowa stawka opłaty 3 321,84 zł/kg 206,33 zł/kg 23,57 zł/dam3 235,77 zł/Mg 3,49 zł/m3 1,81 zł/m3 3,49 zł/m2

8

22,56 zł

———————

*)

W obwieszczeniu odstąpiono od ogłoszenia jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009 ze względu na to, że z dniem 1 stycznia 2009 r. wejdą w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 79, poz. 698 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 79, poz. 697 z 20082008-10-22

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 79, poz. 696 z 20082008-10-22

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 października 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzoną w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 79, poz. 695 z 20082008-10-22

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 2007 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 69 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010

 • Monitor Polski 2010 nr 56 poz. 766

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011

 • Monitor Polski 2011 nr 95 poz. 963

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012

 • Monitor Polski 2011 nr 83 poz. 856

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012

 • Monitor Polski 2010 nr 76 poz. 954

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.