Logowanie

Monitor Polski Nr 83, poz. 728 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-31
Data wydania:2008-10-29
Data wejscia w życie:2008-10-31
Data obowiązywania:2008-10-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 83, poz. 728 z 2008


Monitor Polski Nr 83                — 3856 —                Poz. 728


728

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 października 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje: §

1. W okresie od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 20 żołnierzy i pracowników wojska. § 2.

1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie przez dowódcę Misji Szkoleniowej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej. §

3. Za współpracę z dowódczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. §

4. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat. §

5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 83, poz. 728 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 740 z 20082008-10-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 739 z 20082008-10-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 738 z 20082008-10-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 737 z 20082008-10-31

  Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 736 z 20082008-10-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 5 lutego 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 735 z 20082008-10-31

  Porozumienie z dnia 5 lutego 2008 r. między Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 734 z 20082008-10-31

  Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawartej dnia 20 grudnia 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 733 z 20082008-10-31

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 732 z 20082008-10-31

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych, zawartym dnia 27 listopada 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 731 z 20082008-10-31

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Marokańskiego o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych, zawarte dnia 27 listopada 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 730 z 20082008-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 727 z 20082008-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2008 r. Nr 110-50-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 726 z 20082008-10-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2008 r. Nr 110-49-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 34 poz. 442

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. uchylające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji

 • Monitor Polski 2010 nr 100 poz. 1176

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku

 • Monitor Polski 2010 nr 7 poz. 66

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski 2001 nr 32 poz. 528

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2001 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

 • Monitor Polski 2002 nr 59 poz. 800

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.