Logowanie

Monitor Polski Nr 97, poz. 838 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-31
Data wydania:2008-06-27
Data wejscia w życie:2008-06-27
Data obowiązywania:2008-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 97, poz. 838 z 2008


Monitor Polski Nr 97                — 4452 —                Poz. 838


838

Rej. 124/2008 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, odznaczeni zostają: KRZY˚EM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Milewski Zdobysław Krzysztof,

2. Schoen Tomasz Karol, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński KRZY˚EM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Dawidowicz Krzysztof Jerzy,

4. Kadenacy Tadeusz,

5. s. Krawczyk Elżbieta Janina,

6. Majewska-Hernandez Elżbieta Małgorzata,

7. Mańkowski Marcin Jan,

8. Surówka Beata,

9. Ârodoń Anna Teresa,

10. Âwierz Łukasz Witold,

11. Zając-Goleń Ewa, pośmiertnie

12. Pawłowski Ryszard.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 97, poz. 838 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 854 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 853 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 852 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 850 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 849 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 848 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 847 z 20082008-12-31

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 846 z 20082008-12-31

  Zarządzenie Nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 845 z 20082008-12-31

  Zarządzenie Nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 844 z 20082008-12-31

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 843 z 20082008-12-31

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 842 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 841 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 840 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 839 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 837 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 831 z 20082008-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2008 r. nr 1130-16-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 828 z 20082008-12-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przypadków prześladowań chrześcijan w Indiach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2013 poz. 398

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2002 nr 1 poz. 15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2001 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2008 nr 1 poz. 8

  Postanowienie Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2007 r. nr 1131-54-07 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.