Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-07
Data wydania:2008-12-23
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-01-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 2009


Monitor Polski Nr 1                — 9 —                Poz. 7


7

KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 23 grudnia 2008 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) ogłasza się, co następuje: Minister Gospodarki wydał decyzje w sprawie nadania statusu centrum badawczo-rozwojowego następującym przedsiębiorcom:

1) w dniu 14 października 2008 r. — Instytutowi Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; ———————

1)

2) w dniu 27 października 2008 r. — Przedsiębiorstwu Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach;

3) w dniu 14 listopada 2008 r. — Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach;

4) w dniu 14 listopada 2008 r. — LfC sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;

5) w dniu 14 listopada 2008 r. — OBR POMP sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu;

6) w dniu 10 grudnia 2008 r. — Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowemu Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni. Minister Gospodarki: W. Pawlak

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 20092009-01-07

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmienionych Krajowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 20092009-01-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 20092009-01-07

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 20092009-01-07

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 20092009-01-07

  Zarządzenie Nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 20092009-01-07

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 20092009-01-07

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 13 poz. 144

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2009 nr 16 poz. 203

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2009 nr 59 poz. 804

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2009 nr 25 poz. 352

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2009 nr 69 poz. 895

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorstwu statusu centrum badawczo-rozwojowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.