Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 133 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-02-20
Data wydania:2009-02-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-02-20

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 133 z 2009


Monitor Polski Nr 10                — 292 —                Poz. 133


133

KOMUNIKAT MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 8, ———————

1)

poz.

38) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2009 r. wynosi 106,1 %. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 133 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 135 z 20092009-02-20

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 134 z 20092009-02-20

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 132 z 20092009-02-20

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 131 z 20092009-02-20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 130 z 20092009-02-20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 129 z 20092009-02-20

  Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 128 z 20092009-02-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-68-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 127 z 20092009-02-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-67-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 126 z 20092009-02-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-66-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 125 z 20092009-02-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-65-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 124 z 20092009-02-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-64-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 123 z 20092009-02-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-63-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 122 z 20092009-02-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-62-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 121 z 20092009-02-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-61-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 120 z 20092009-02-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-60-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 119 z 20092009-02-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-59-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 118 z 20092009-02-20

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-58-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 117 z 20092009-02-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Grażyny Bacewicz

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.