Logowanie

Monitor Polski Nr 14, poz. 175 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2009 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-13
Data wydania:2009-03-13
Data wejscia w życie:2009-03-13
Data obowiązywania:2009-03-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 14, poz. 175 z 2009


Monitor Polski Nr 14                — 405 —                Poz. 175


175

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 marca 2009 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Ârodkowoafrykańskiej Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 1 lit. b i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje: §

1. W okresie od dnia 15 marca 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Ârodkowoafrykańskiej, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 330 żołnierzy i pracowników wojska. §

2. PKW działa na terytorium Republiki Czadu i Republiki Ârodkowoafrykańskiej. § 3.

1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Ârodkowoafrykańskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej. §

4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. §

5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. §

6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 14, poz. 175 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 189 z 20092009-03-13

  Komunikat nr 3/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 188 z 20092009-03-13

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 187 z 20092009-03-13

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 186 z 20092009-03-13

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 185 z 20092009-03-13

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 184 z 20092009-03-13

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla działań inwestycyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 183 z 20092009-03-13

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wzorów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i umowy o dofinansowanie projektu w zakresie Działania 1.1. Złomowanie statków rybackich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006"

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 182 z 20092009-03-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 181 z 20092009-03-13

  Zarządzenie Nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 180 z 20092009-03-13

  Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 179 z 20092009-03-13

  Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 178 z 20092009-03-13

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 177 z 20092009-03-13

  Uchwała Rady Ministrów nr 26 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 176 z 20092009-03-13

  Uchwała Rady Ministrów nr 25 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 174 z 20092009-03-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 173 z 20092009-03-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 172 z 20092009-03-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2009 r. nr 1130-8-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 171 z 20092009-03-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Ryszarda Siwca

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 77 poz. 954

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-22 poz. 709

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu (MINURCAT), podpisanego w N owym Jorku dnia 26 października 2010 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 34 poz. 442

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. uchylające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji

 • Monitor Polski 2001 nr 3 poz. 65

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 564

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.