Logowanie

Monitor Polski Nr 14, poz. 186 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-13
Data wydania:2009-02-20
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-03-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 14, poz. 186 z 2009


Monitor Polski Nr 14                — 423 —                Poz. 186


186

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZE¡ SPOŁECZNYCH z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2009 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

1) za 1 miesiąc — 8,68 zł;

2) za 2 miesiące — 17,28 zł;

3) za 3 miesiące — 25,99 zł;

4) za 4 miesiące — 34,60 zł;

5) za 5 miesięcy — 43,30 zł; ———————

1)

6) za 6 miesięcy — 51,88 zł;

7) za 7 miesięcy — 60,59 zł;

8) za 8 miesięcy — 69,25 zł;

9) za 9 miesięcy — 77,93 zł;

10) za 10 miesięcy — 86,56 zł;

11) za 11 miesięcy — 95,16 zł;

12) za 12 miesięcy — 103,90 zł;

13) za 13 miesięcy — 112,52 zł;

14) za 14 miesięcy — 121,19 zł;

15) za 15 miesięcy — 129,83 zł;

16) za 16 miesięcy — 138,47 zł;

17) za 17 miesięcy — 147,18 zł;

18) za 18 miesięcy — 155,79 zł;

19) za 19 miesięcy — 164,48 zł;

20) za 20 miesięcy — 173,10 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: S. Rypiński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 968 i Nr 154, poz. 1788, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 14, poz. 186 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 189 z 20092009-03-13

  Komunikat nr 3/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 188 z 20092009-03-13

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 187 z 20092009-03-13

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 185 z 20092009-03-13

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 184 z 20092009-03-13

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla działań inwestycyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 183 z 20092009-03-13

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wzorów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i umowy o dofinansowanie projektu w zakresie Działania 1.1. Złomowanie statków rybackich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006"

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 182 z 20092009-03-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 181 z 20092009-03-13

  Zarządzenie Nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 180 z 20092009-03-13

  Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 179 z 20092009-03-13

  Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 178 z 20092009-03-13

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 177 z 20092009-03-13

  Uchwała Rady Ministrów nr 26 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 176 z 20092009-03-13

  Uchwała Rady Ministrów nr 25 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 175 z 20092009-03-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2009 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 174 z 20092009-03-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 173 z 20092009-03-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 172 z 20092009-03-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2009 r. nr 1130-8-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 171 z 20092009-03-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Ryszarda Siwca

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 10 poz. 166

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski 2013 poz. 92

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 318

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

 • Monitor Polski 2010 nr 10 poz. 107

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski 2011 nr 15 poz. 160

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby woskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.