Logowanie

Monitor Polski Nr 16, poz. 195 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmierci świętej Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-03-20
Data wydania:2009-03-05
Data wejscia w życie:2009-03-05
Data obowiązywania:2009-03-20

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 16, poz. 195 z 2009


Monitor Polski Nr 16                — 458 —                Poz. 195


195

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uczczenia

70. rocznicy śmierci świętej Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki Senat Rzeczypospolitej Polskiej w

70. rocznicę śmierci świętej Urszuli Ledóchowskiej wyraża cześć i uznanie dla jej osoby oraz dzieł jej życia, poświęconego Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi. Jej wszechstronne zaangażowanie w obronę Polski, po rozbiorach wykreślonej z mapy Europy, pomoc Polakom rozproszonym po świecie, a także praca nad wychowaniem młodego pokolenia poprzez stworzenie instytucji opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych są wzorem dla współczesnych. W swym postępowaniu kierowała się zasadą, którą wyraziła słowami: „Moją polityką jest miłość”. Stąd wezwanie stanowią dla nas słowa Ojca Âwiętego wypowiedziane w czasie jej kanonizacji w Rzymie w 2003 roku: „Wszyscy możemy się uczyć od niej, jak z Chrystusem budować świat bardziej ludzki — świat, w którym coraz pełniej będą realizowane takie wartości jak: sprawiedliwość, wolność, solidarność, pokój”. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Marszałek Senatu: B. Borusewicz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 16, poz. 195 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 204 z 20092009-03-20

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 203 z 20092009-03-20

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 202 z 20092009-03-20

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 201 z 20092009-03-20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości dnia 6 marca 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 200 z 20092009-03-20

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 199 z 20092009-03-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 198 z 20092009-03-20

  Zarządzenie Nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 197 z 20092009-03-20

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 196 z 20092009-03-20

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 1 poz. 1

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2000 r. w sprawie uczczenia 75. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta.

 • Monitor Polski 2009 nr 22 poz. 276

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

 • Monitor Polski 2009 nr 22 poz. 275

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Heleny Modrzejewskiej w 100. rocznicę śmierci

 • Monitor Polski 2009 nr 3 poz. 12

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie uczczenia 10. rocznicy śmierci Jerzego Grotowskiego

 • Monitor Polski 2012 poz. 451

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie uczczenia 75. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.