Logowanie

Monitor Polski Nr 37, poz. 557 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów: Tadeusza Cymańskiego, Andrzeja Mariana Grzyba, Jolanty Emilii Hibner, Danuty Jazłowieckiej, Jarosława Kalinowskiego, Pawła Roberta Kowala, Jacka Olgierda Kurskiego, Krzysztofa Liska, Elżbiety Katarzyny Łukacijewskiej, Sławomira Witolda Nitrasa, Wojciecha Michała Olejniczaka, Joanny Senyszyn, Joanny Katarzyny Skrzydlewskiej, Jarosława Leszka Wałęsy, Pawła Ksawerego Zalewskiego, Janusza Władysława Zemke, Zbigniewa Ziobry

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-06-24
Data wydania:2009-06-10
Data wejscia w życie:2009-06-10
Data obowiązywania:2009-06-24

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 37, poz. 557 z 2009


Monitor Polski Nr 37                — 1898 —                Poz. 557


557

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów: Tadeusza Cymańskiego, Andrzeja Mariana Grzyba, Jolanty Emilii Hibner, Danuty Jazłowieckiej, Jarosława Kalinowskiego, Pawła Roberta Kowala, Jacka Olgierda Kurskiego, Krzysztofa Liska, Elżbiety Katarzyny Łukacijewskiej, Sławomira Witolda Nitrasa, Wojciecha Michała Olejniczaka, Joanny Senyszyn, Joanny Katarzyny Skrzydlewskiej, Jarosława Leszka Wałęsy, Pawła Ksawerego Zalewskiego, Janusza Władysława Zemke, Zbigniewa Ziobry Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 177 ust. 1 pkt 6a Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 10 czerwca 2009 r., mandatów: — posła Tadeusza Cymańskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku, — posła Andrzeja Mariana Grzyba wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 10 Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu, — poseł Jolanty Emilii Hibner wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, — poseł Danuty Jazłowieckiej wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu, — posła Jarosława Kalinowskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 10 Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu wyborczym nr 18 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach, — posła Pawła Roberta Kowala wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie, — posła Jacka Olgierda Kurskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku, — posła Krzysztofa Liska wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu, — poseł Elżbiety Katarzyny Łukacijewskiej wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie, — posła Sławomira Witolda Nitrasa wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie, — posła Wojciecha Michała Olejniczaka wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 20 Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi, — poseł Joanny Senyszyn wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 20 Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni, — poseł Joanny Katarzyny Skrzydlewskiej wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi, — posła Jarosława Leszka Wałęsy wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 8 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku, — posła Pawła Ksawerego Zalewskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu, — posła Janusza Władysława Zemke wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 20 Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy, — posła Zbigniewa Ziobry wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie. Marszałek Sejmu: B. Komorowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 37, poz. 557 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 576 z 20092009-06-24

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 575 z 20092009-06-24

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 574 z 20092009-06-24

  Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 kwietnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejściu granicznym Gołdap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 573 z 20092009-06-24

  Porozumienie z dnia 24 kwietnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu zakresu ruchu w drogowym przejęciu granicznym Gołdap—Gusiew o ruch autobusów zarejestrowanych w państwach trzecich

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 572 z 20092009-06-24

  Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r., podpisanym w Warszawie dnia 30 listopada 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 571 z 20092009-06-24

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r., podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 2007 r.

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 570 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2009 r. nr 1130-23-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 569 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. nr 1130-22-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 568 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. nr 1130-21-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 567 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2009 r. nr 1130-20-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 566 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. nr 1130-19-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 565 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2009 r. nr 1130-18-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 564 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. nr 1130-17-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 563 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. nr 1130-16-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 562 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. nr 1130-15-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 561 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. nr 1130-14-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 560 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. nr 1130-13-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 559 z 20092009-06-24

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2009 r. nr 1130-12-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 37, poz. 558 z 20092009-06-24

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariana Tomasza Golińskiego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 38 poz. 611

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.

 • Monitor Polski 2009 nr 39 poz. 598

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi

 • Monitor Polski 2011 nr 105 poz. 1056

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu

 • Monitor Polski 1997 nr 82 poz. 790

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 488

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lipca 2000 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.