Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 33 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-21
Data wydania:2009-01-14
Data wejscia w życie:2009-02-05
Data obowiązywania:2009-01-21

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 33 z 2009


Monitor Polski Nr 4                — 54 —                Poz. 33


33

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do zarządzenia nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2005 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej (M. P. Nr 56, poz. 765, z późn. zm.1)) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W skład urzędu Komitetu wchodzą:

1) Gabinet Polityczny Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej;

2) Departament Polityki Integracyjnej;

3) Departament Prawa Unii Europejskiej;

4) Departament Analiz i Strategii;

5) Departament Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy; ———————

1)

6) Departament Programów Rozwoju Instytucjonalnego;

7) Departament Informacji Europejskiej;

8) Departament Koordynacji Przygotowań i Obsługi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej;

9) Departament Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

10) Sekretariat Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej;

11) Biuro Dyrektora Generalnego;

12) Biuro Administracyjno-Finansowe;

13) Biuro Komunikacji Medialnej;

14) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2006 r. Nr 4, poz. 70, z 2007 r. Nr 33, poz. 380 oraz z 2008 r. Nr 56, poz. 508 i Nr 68, poz. 609.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 33 z 2009 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Rejestracja stowarzyszenia

  Rejestrujemy stowarzyszenie. Czy w toku rejestracji w protokole zebrania założycielskiego przewodniczącym zebrania i przewodniczącym komitetu może być ta sama osoba? (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2007 nr 33 poz. 380

  Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-15 poz. 558

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Monitor Polski 2008 nr 68 poz. 609

  Zarządzenie Nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-12 poz. 210

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Monitor Polski 2009 nr 48 poz. 707

  Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.