Logowanie

Monitor Polski Nr 47, poz. 686 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-07-28
Data wydania:2009-07-17
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-07-28

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 47, poz. 686 z 2009


Monitor Polski Nr 47                — 2660 —                Poz. 686


686

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów I. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. II. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. III. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na istotne nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa w części 01 — Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. IV. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się także do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz przedstawionych w opiniach komisji sejmowych. Marszałek Sejmu: B. Komorowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 47, poz. 686 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 704 z 20092009-07-28

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 703 z 20092009-07-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 702 z 20092009-07-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 701 z 20092009-07-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 700 z 20092009-07-28

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 czerwca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 699 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 698 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 697 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 696 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2009 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 695 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 694 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 693 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 692 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 691 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 690 z 20092009-07-28

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 689 z 20092009-07-28

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 688 z 20092009-07-28

  Zarządzenie Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 687 z 20092009-07-28

  Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 685 z 20092009-07-28

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego

 • Monitor Polski Nr 47, poz. 684 z 20092009-07-28

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 22 poz. 469

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 469

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2004 nr 33 poz. 579

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Monitor Polski 1998 nr 25 poz. 362

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1997 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 1999 nr 26 poz. 392

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.