Logowanie

Monitor Polski Nr 5, poz. 47 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-28
Data wydania:2009-01-21
Data wejscia w życie:2009-01-21
Data obowiązywania:2009-01-28

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 5, poz. 47 z 2009


Strona 1 z 47

Monitor Polski Nr 5                — 77 —                Poz. 47


47

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

1. Na podstawie art. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 3, poz.

14) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 26, poz. 185), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1992 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 34, poz. 239),

2) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 13, poz. 89),

3) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 63, poz. 562),

4) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 47, poz. 379),

5) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 62, poz. 545),

6) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 8, poz. 111),

7) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 18, poz. 213),

8) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 23, poz. 271),

9) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 46, poz. 514),

10) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 1996 r. Nr 1, poz. 3),

11) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 43, poz. 419),

12) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 34, poz. 323),

13) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 58, poz. 558),

14) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 80, poz. 779),

15) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 10, poz. 181),

16) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 34, poz.

483) — ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 44, poz. 618),

17) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 11, poz. 150),

18) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 23, poz. 331),

19) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 9, poz. 177),

20) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 21, poz. 428),

21) uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 42, poz. 804),

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 5, poz. 47 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 61 z 20092009-01-28

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 60 z 20092009-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 59 z 20092009-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 58 z 20092009-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 57 z 20092009-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 56 z 20092009-01-28

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 55 z 20092009-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 54 z 20092009-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 53 z 20092009-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 52 z 20092009-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 51 z 20092009-01-28

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 50 z 20092009-01-28

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 49 z 20092009-01-28

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie publikacji wykazu beneficjentów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 48 z 20092009-01-28

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 46 z 20092009-01-28

  Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 45 z 20092009-01-28

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 44 z 20092009-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 43 z 20092009-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 42 z 20092009-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2009 r. nr 1131-5-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 5, poz. 41 z 20092009-01-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. nr 1131-1-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

porady prawne online

Porady prawne

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Uchwały polskiej spółki z o.o. w obcym języku

  Czy uchwały wspólników - obcokrajowców polskiej spółki z o.o. - w braku znajomości przez nich języka polskiego, muszą być sporządzone w ich ojczystym języku, czy (...)

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.