Logowanie

Monitor Polski Nr 54, poz. 761 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-08-26
Data wydania:2009-08-11
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-08-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 54, poz. 761 z 2009


Monitor Polski Nr 54                — 2900 —                Poz. 761


761

KOMUNIKAT MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości ˚ywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe” Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) ogłasza się, że:

1) Rada Ministrów podjęła w dniu 12 czerwca 2009 r. uchwałę nr 97/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych ———————

1)

AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości ˚ywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe”, zwaną dalej „uchwałą nr 97/2009”;

2) program wieloletni, o którym mowa w pkt 1, oraz jego zmiana zostały zamieszczone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce: Informacje Branżowe/Programy wieloletnie;

3) zmiana programu wieloletniego, o którym mowa w pkt 1, jest stosowana od dnia podjęcia uchwały nr 97/2009. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 54, poz. 761 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 765 z 20092009-08-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2009 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 764 z 20092009-08-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2009 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 763 z 20092009-08-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 762 z 20092009-08-26

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienie programu wieloletniego pod nazwą "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 760 z 20092009-08-26

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 759 z 20092009-08-26

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej"

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 758 z 20092009-08-26

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 757 z 20092009-08-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 756 z 20092009-08-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2009 r. nr 112-23-09 o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji oraz generała brygady

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 755 z 20092009-08-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. nr 112-21-09 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej

  1. W jakim terminie, licząc od daty walnego zgromadzenia członków spółdzielni, na którym była wybierana rada nadzorcza, należy zgłosić zmiany w składzie Rady do (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

 • Uchwała o sprzedaży nieruchomości

  Jestem udziałowcem w 95% spółki z o.o. W kwietniu wniosłam wraz ze wspólnikiem posiadającym 5% udziałów aportem nieruchomość do spółki /działka budowlana/. Spółka (...)

 • Zgromadzenie wspólników

  Jako jedyny wspólnik spółki z o.o. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej I Kadencji i nie zwołaniem zgromadzenia wspólników przez Zarząd tej Spółki, postanowiłem (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 54 poz. 759

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej"

 • Monitor Polski 2009 nr 54 poz. 760

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"

 • Monitor Polski 2009 nr 54 poz. 762

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienie programu wieloletniego pod nazwą "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"

 • Monitor Polski 2012 poz. 47

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2012 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010–2013”

 • Monitor Polski 2012 poz. 291

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.