Logowanie

Monitor Polski Nr 62, poz. 828 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-09-30
Data wydania:2009-09-28
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-09-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 62, poz. 828 z 2009


Monitor Polski Nr 62                — 3129 —                Poz. 828


828

OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 28 września 2009 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010 Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2010 wynoszą odpowiednio: ———————

1)

1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy — 4,31 zł za 1 kg;

2) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,88 zł za 1 kg;

3) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,88 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 11,50 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej). Minister Ârodowiska: M. Nowicki

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 62, poz. 828 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 830 z 20092009-09-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 829 z 20092009-09-30

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 827 z 20092009-09-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 826 z 20092009-09-30

  Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 825 z 20092009-09-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 824 z 20092009-09-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej, podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 823 z 20092009-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 822 z 20092009-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 821 z 20092009-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 820 z 20092009-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 819 z 20092009-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 62, poz. 818 z 20092009-09-30

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza

  Jak duży jest koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.