Logowanie

Monitor Polski Nr 68, poz. 888 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt Kp 4/09

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-26
Data wydania:2009-10-14
Data wejscia w życie:2009-10-26
Data obowiązywania:2009-10-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 68, poz. 888 z 2009


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 68                — 3290 —                Poz. 888


888

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt Kp 4/09

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Niemcewicz — przewodniczący, Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz,

nej) oraz systemu punktowego karania kierowców dopuszczających się naruszeń przepisów ruchu drogowego, z art. 2 Konstytucji,

3) art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w punkcie 1, w części dodawanego do ustawy — Prawo o ruchu drogowym art. 140an, w zakresie, w jakim nadając decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej rygor natychmiastowej wykonalności, nie określa, czy i w jakim zakresie służy od niej odwołanie, z art. 2 Konstytucji,

4) art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w punkcie 1, w części dodawanego do ustawy — Prawo o ruchu drogowym art. 140at ust. 4, w zakresie, w jakim dopuszcza sprzedaż zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego pojazdu, którym naruszono przepisy ruchu drogowego i który nie stanowi własności kierującego pojazdem, z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji, orzeka:

Ewa Łętowska — sprawozdawca, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw, w zakresie trybu jej uchwalenia je st zgodna z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w punkcie 1, w części, w której dodaje do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) art. 140al ust. 1—3, w zakresie, w jakim w związku z art. 130 ustawy — Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu nadawanym ustawą powołaną w punkcie 1, dopuszcza stosowanie kary pieniężnej oraz systemu punktowego, bez właściwych gwarancji prawnych, je st nie zgodny z art. 2 Konstytucji.

3. Art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w punkcie 1, w części, w której dodaje do ustawy — Prawo o ruchu drogowym art. 140an, w zakresie, w jakim przepis ten nadaje decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej rygor natychmiastowej wykonalności, je st nie zgodny z art. 2 Konstytucji.

4. Art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w punkcie 1, w części, w której dodaje do ustawy — Prawo o ruchu drogowym art. 140at ust. 4, w zakresie, w jakim dopuszcza sprzedaż zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego pojazdu, którym naruszono przepisy ruchu drogowego i który nie stano-

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 14 października 2009 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:

1) ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji,

2) art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w punkcie 1, w części dodawanego do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) art. 140al ust. 1—3, w zakresie, w jakim w związku z art. 130 ustawy — Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu nadawanym ustawą powołaną w punkcie 1, dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej (kary pienięż-

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 68, poz. 888 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 887 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 886 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 885 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 884 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2009 r. w stosunku do września 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 883 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 882 z 20092009-10-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 881 z 20092009-10-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 880 z 20092009-10-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2005-2007

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 879 z 20092009-10-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 878 z 20092009-10-26

  Uchwała Nr 182 Rady Ministrów z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 877 z 20092009-10-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-10-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 876 z 20092009-10-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-9-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 875 z 20092009-10-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-8-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 874 z 20092009-10-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-7-09 o nadaniu tytułu profesora

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.