Logowanie

Monitor Polski Nr 69, poz. 895 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorstwu statusu centrum badawczo-rozwojowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-10-30
Data wydania:2009-10-15
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-10-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 69, poz. 895 z 2009


Monitor Polski Nr 69                — 3305 —                Poz. 895


895

KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 15 października 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730) ogłasza się, co następuje: Minister Gospodarki wydał decyzje w sprawie nadania statusu centrum badawczo-rozwojowego następującym przedsiębiorcom:

1)

1) w dniu 27 sierpnia 2009 r. — Instytutowi Innowacji i Nowych Technologii sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;

2) w dniu 1 października 2009 r. — Przemysłowemu Instytutowi Telekomunikacji S.A. z siedzibą w Warszawie;

3) w dniu 1 października 2009 r. — Przemysłowemu Instytutowi Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce.

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

Minister Gospodarki: W. Pawlak

pobierz plik

Monitor Polski Nr 69, poz. 895 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 896 z 20092009-10-30

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 894 z 20092009-10-30

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 893 z 20092009-10-30

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2010

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 892 z 20092009-10-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2009 r. nr 1131-20-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 891 z 20092009-10-30

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2009 r. w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 890 z 20092009-10-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2009 r. (podczas Prezydencji czeskiej)

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 889 z 20092009-10-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci księdza Jerzego Popiełuszki

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 12 poz. 133

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2009 nr 1 poz. 7

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2010 nr 13 poz. 144

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2009 nr 16 poz. 203

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2011 nr 82 poz. 835

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.