Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 94 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-26
Data wydania:2009-07-23
Data wejscia w życie:2009-07-23
Data obowiązywania:2010-02-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 94 z 2010


Monitor Polski Nr 10                — 337 —                Poz. 94


94

Rej. 224/2009 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI pośmiertnie

1. Chrząszczyński Józef,

2. Marek Stanisław, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Garncarek Tadeusz,

4. Sobieraj Jan Wit,

5. Szkiłondź Jan,

6. Zgorzalewicz Janusz Antoni, pośmiertnie

7. Bocheński Wincenty,

8. Kazkiewicz Bronisław,

9. Kiliś Feliks,

10. Mucha Zygmunt Andrzej,

11. Wirkus Franciszek,

12. Zawadzki Zygmunt, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Matysiak Zbigniew,

14. Skrzyszewski Władysław,

15. Sordyl Helena Donata,

16. Włodyga Wiesław Remigiusz,

17. Wójcik Władysław, pośmiertnie

18. Gromko Edward,

19. Święszkowski Baltazar,

20. Trębski Zygmunt,

21. Werbiński Teodor,

22. Żyto Stanisław, za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Czerkawska Janina,

24. Kierzkowski Ignacy,

25. Pierzchanowski Aleksander,

26. Sokołowska Stefania,

27. Szacoń Stefania Jadwiga,

28. Zawiślak Edward, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

29. Babicki Aleksander,

30. Dziomdziora Leszek,

31. Giedrys Wilhelmina,

32. Krężel Czesław,

33. Laskowski Cyryl Leszek,

34. Matuszyński Mieczysław Antoni,

35. Pluciński Zygmunt,

36. Przeździecki Zdzisław, pośmiertnie

37. Cieślak Hubert, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

38. Adamowicz Witold,

39. Adamska-Kozińska Maria,

40. Blinowski Zbigniew Michał,

41. Błasiak Stefan,

42. Gałęza Tadeusz,

43. Hoszowski Jan,

44. Jabłoński Ryszard Józef,

45. Kluczyński Zenon,

46. Kozera Jerzy Michał,

47. Kwieciński Kazimierz,

48. Lemański Tadeusz,

49. Macutkiewicz Czesław,

50. Makowska Helena,

51. Oremus Helena Józefa,

52. Orłowski Bogumił Leon,

53. Pawlikowski Leon,

54. Pieronek Mieczysław Jan,

55. Snosek Władysław,

56. Sontowski Mieczysław,

57. Spisak Władysław Józef,

58. Syguła Edward,

59. Szefer Stanisław Antoni,

60. Tanaś Hanna Maria,

61. Urbas Maria Felicja,

62. Wołodko Władysław Franciszek,

63. Wroński Benon,

64. Zgoliński Stanisław,

65. Zychowicz Józef,

66. Żywioł Henryk Stefan, za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Barański Antoni,

68. Berdnik Konstanty,

69. Bertel Bogusław Adam,

70. Ciesielski Michał Franciszek,

71. Cyrulik Józef,

72. Górski Cyprian Hieronim,

73. Gromczyńska Danuta Maria,

74. Kołodziejczyk Antoni,

75. Korczyńska Zuzanna,

76. Mikołajczyk Michał,

77. Słoma Antoni,

78. Zieliński Jan, pośmiertnie

79. Badtke Józef Marian,

80. Demidowski Stanisław,

81. Kroczak Ignacy,

82. Leduchowski Czesław,

83. Szkarłat Jan, za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Brachuc Genowefa,

85. Kulawik Czesława,

86. Mielczarek Józefa,

87. Nodzak Stanisław,

88. Nowak Leonarda,

89. Wolska Teresa, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Gołębiewska Łucja,

91. Jankowski Jan,

92. Kot Stefania,

93. Kurkiewicz Józef,

94. Rossa Daniel,

95. Sikora Barbara,

96. Świstów Władysław,

Monitor Polski Nr 10                — 338 —                Poz. 94


KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej, za działalność na rzecz rozwoju polskiej kultury i nauki

97. ks. Buxakowski Jerzy Bogdan, za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy literackiej

98. Witeszczak Lesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przestrzennego kształtowania środowiska, za zasługi w pracy artystycznej i publicystycznej

99. Makarski Marian.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 94 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 113 z 20102010-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 112 z 20102010-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2009 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 111 z 20102010-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2009 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 110 z 20102010-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 109 z 20102010-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 108 z 20102010-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 107 z 20102010-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 106 z 20102010-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 105 z 20102010-02-26

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 104 z 20102010-02-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 103 z 20102010-02-26

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 102 z 20102010-02-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, z serii "Historia jazdy polskiej" - Szwoleżer Gwardii Cesarza Napoleona I, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 101 z 20102010-02-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 100 z 20102010-02-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 99 z 20102010-02-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 98 z 20102010-02-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2009 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 97 z 20102010-02-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 96 z 20102010-02-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 95 z 20102010-02-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 93 z 20102010-02-26

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.