Logowanie

Monitor Polski Nr 100, poz. 1179 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 grudnia 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-31
Data wydania:2010-12-14
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 100, poz. 1179 z 2010


Monitor Polski Nr 100                — 5263 —                Poz. 1179


1179

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 14 grudnia 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku oraz utworzone:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku;

1)

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorlicach;

3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu;

4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu;

6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku;

7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

Prokurator Generalny: A. Seremet

pobierz plik

Monitor Polski Nr 100, poz. 1179 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1182 z 20102010-12-31

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1181 z 20102010-12-31

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1180 z 20102010-12-31

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1178 z 20102010-12-31

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1177 z 20102010-12-31

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2011-2016

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1176 z 20102010-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1175 z 20102010-12-31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 100, poz. 1174 z 20102010-12-31

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.