Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 123 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-05
Data wydania:2010-02-25
Data wejscia w życie:2010-03-05
Data obowiązywania:2010-03-05

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 123 z 2010


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 12                — 479 —                Poz. 123


123

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających

70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się:

1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,

1)

2) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia — upamiętniających

70. rocznicę zbrodni katyńskiej. § 2.

1. Monetę, o której mowa w § 1 pkt 1, wprowadza się do obiegu z dniem 13 kwietnia 2010 r.

2. Monetę, o której mowa w § 1 pkt 2, wprowadza się do obiegu z dniem 9 kwietnia 2010 r. §

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: S.S. Skrzypek

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164.

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2010 r. (poz. 123)

Załącznik nr 1

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ Cechy graficzne Wartość strona główna U góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach łap orła napis: 10-ZŁ. Poniżej, na tle konturu polskiego orła wojskowego, napisy: KATYŃ/KALININ/CHARKÓW/ MIŃSK/CHERSOŃ/KIJÓW. Z lewej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA, z prawej strony półkolem napis: POLSKA

2010. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW strona odwrotna U dołu stylizowane wizerunki pni drzew, których górne partie przedstawiają wizerunki krzyży. Nad nimi napis:

70. U góry półkolem napis: ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ gładki 14,14 32,0 Ag 925/1000 (oksydowane) 80 000 Brzeg (bok) Masa (w gramach) Średnica (w milimetrach) Wielkość emisji (w sztukach)

Próba

10 zł

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 123 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 130 z 20102010-03-05

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 129 z 20102010-03-05

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 128 z 20102010-03-05

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 127 z 20102010-03-05

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 126 z 20102010-03-05

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 125 z 20102010-03-05

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2009 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 124 z 20102010-03-05

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2009 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 122 z 20102010-03-05

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 182

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2012 poz. 899

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii „Polscy malarze XIX/XX wieku” – Piotr Michałowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski 2012 poz. 105

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2012 r. o sprostowaniu błędu

 • Monitor Polski 2002 nr 58 poz. 791

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski 2011 nr 117 poz. 1184

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 20. rocznicę działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.