Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 124 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2009 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-05
Data wydania:2010-02-23
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-03-05

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 124 z 2010


Monitor Polski Nr 12                — 481 —                Poz. 124


124

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2009 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 r. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031

1)

oraz z 2009 r. Nr 157, poz.

1241) ogłasza się, co następuje: Przeciętna średnioroczna cena zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II w 2009 r. wynosiła 493,23 zł, a po skorygowaniu o przewidywany na 2010 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych — wynosi 498,16 zł. Minister Gospodarki: W. Pawlak

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 124 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 130 z 20102010-03-05

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 129 z 20102010-03-05

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 128 z 20102010-03-05

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 127 z 20102010-03-05

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 126 z 20102010-03-05

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 125 z 20102010-03-05

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II z IV kwartału 2009 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 123 z 20102010-03-05

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 122 z 20102010-03-05

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.