Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 139 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-12
Data wydania:2010-02-23
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-03-12

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 139 z 2010


Monitor Polski Nr 13                — 506 —                Poz. 139


139

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lutego 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;

2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;

3) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koninie;

7) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;

8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;

1)

9) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

10) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu;

12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chodzieży;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lesznie;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lublińcu;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Raciborzu;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej;

19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie;

20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie;

21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Wschowie;

22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;

23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu. Minister Sprawiedliwości: w z. S. Chmielewski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 139 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.