Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 158 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-22
Data wydania:2010-03-12
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-03-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 158 z 2010


Strona 1 z 3

Monitor Polski Nr 15                — 577 —                Poz. 158


158

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Naro1)

dowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia2). Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 13, poz. 166).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. (poz. 158)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH I. J e dnos tki o rg an i zacyj n e p o d l egłe

1. Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

3. Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Dowództwo Wojsk Specjalnych w Krakowie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

5. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

6. Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

7. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

8. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej.

9. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

10. Szefostwo Inżynierii Wojskowej w Warszawie.

11. Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

12. Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej w Warszawie.

13. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

14. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

15. Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

16. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

17. Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

18. Biuro Analiz Rynku Uzbrojenia w Warszawie.

19. Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.

20. Terenowy Oddział Techniki Morskiej w Gdyni.

21. Oddział Budowy i Modernizacji Okrętów w Gdyni.

22. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Mielcu, Poznaniu, Radomiu, Stalowej Woli, Świdniku, Wrocławiu oraz Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe: dwa w Łodzi i trzy w Warszawie.

23. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.

24. Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 15, poz. 158 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 164 z 20102010-03-22

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 163 z 20102010-03-22

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 162 z 20102010-03-22

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 161 z 20102010-03-22

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 160 z 20102010-03-22

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 159 z 20102010-03-22

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 157 z 20102010-03-22

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 156 z 20102010-03-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderu wojskowego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 155 z 20102010-03-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 154 z 20102010-03-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2009 r. o nadaniu orderów wojskowych

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 153 z 20102010-03-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie nadania tytułu profesora nr 115-1-10

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 152 z 20102010-03-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2010 r. nr 1131-4-2010 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 151 z 20102010-03-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2010 r. nr 1131-3-10 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 150 z 20102010-03-22

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2010 r. nr 1131-2-10 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 149 z 20102010-03-22

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 148 z 20102010-03-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2010 r. dla uczczenia 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 147 z 20102010-03-22

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 522

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 567

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 48

  Obwieszczenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.