Logowanie

Monitor Polski ROK 2010 NR 16

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 173 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 172 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 171 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 170 z 20102010-03-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich


 • Monitor Polski Nr 16, poz. 169 z 20102010-03-30

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2010 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 168 z 20102010-03-30

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 167 z 20102010-03-30

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 166 z 20102010-03-30

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 165 z 20102010-03-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sytuacji w Republice Kuby

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.