Logowanie

Monitor Polski Nr 17, poz. 184 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2009 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-07
Data wydania:2010-03-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-04-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 17, poz. 184 z 2010


Monitor Polski Nr 17                — 619 —                Poz. 184


184

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2009 r. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52,

1)

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

poz. 343, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 3, poz.

11) ogłasza się wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2009 r., zawarte w załączniku do obwieszczenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. (poz. 184)

WIELKOŚCI ŚREDNIEGO DZIENNEGO PRZYWOZU NETTO ROPY NAFTOWEJ I PRODUKTÓW NAFTOWYCH, ŚREDNIEJ DZIENNEJ PRODUKCJI PALIW, ŚREDNIEGO DZIENNEGO WEWNĘTRZNEGO ZUŻYCIA ROPY NAFTOWEJ I PRODUKTÓW NAFTOWYCH W 2009 R.

1. Średni dzienny przywóz netto ropy naftowej i produktów naftowych w 2009 r. dla poszczególnych surowców oraz produktów wytwarzanych z ropy naftowej wyniósł:

1) dla ropy naftowej 54,44 tys. ton;

2) dla olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, surowych (do przeprowadzania procesu specyficznego) 3,57 tys. ton;

3) dla benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych w tym: a) benzyny silnikowe b) benzyny lotnicze 0,32 tys. ton (0,42 tys. m3), 0,34 tys. ton (0,45 tys. m3), –0,02 tys. ton (-0,03 tys. m3);

4) dla olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty oraz olejów pozostałych napędowych 4,42 tys. ton (5,23 tys. m3), w tym: a) oleje napędowe do silników 5,65 tys. ton (6,77 tys. m3), b) oleje napędowe pozostałe 0,01 tys. ton (0,01 tys. m3), c) materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty –1,24 tys. ton (–1,55 tys. m3);

5) dla ciężkich olejów opałowych

6) dla gazu płynnego (LPG)

7) dla gazu rafineryjnego

8) dla benzyn lakierniczych

9) dla asfaltów

10) dla parafin, wazelin, wosków

11) dla koksu naftowego

12) dla środków smarowych –2,76 tys. ton (–2,80 tys. m3); 5,57 tys. ton; 0,00 tys. ton; –0,21 tys. ton; 0,10 tys. ton; 0,15 tys. ton; 0,35 tys. ton; 0,32 tys. ton.

Monitor Polski Nr 17                — 620 —                Poz. 184


2. Średnia dzienna produkcja paliw w 2009 r. wyniosła:

1) dla benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych w tym: a) benzyny silnikowe b) benzyny lotnicze 11,73 tys. ton (15,62 tys. m3), 11,70 tys. ton (15,58 tys. m3), 0,03 tys. ton (0,04 tys. m3);

2) dla olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty oraz olejów pozostałych napędowych 29,61 tys. ton (35,57 tys. m3), w tym: a) oleje napędowe do silników 24,18 tys. ton (28,99 tys. m3), b) oleje napędowe pozostałe 3,54 tys. ton (4,22 tys. m3), c) materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty 1,89 tys. ton (2,36 tys. m3);

3) dla ciężkich olejów opałowych

4) dla gazu płynnego (LPG) 4,31 tys. ton (4,38 tys. m3); 0,82 tys. ton.

3. Średnie dzienne wewnętrzne zużycie ropy naftowej i produktów naftowych w 2009 r. wyniosło:

1) dla ropy naftowej 55,63 tys. ton;

2) dla olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, surowych (do przeprowadzania procesu specyficznego) 3,14 tys. ton;

3) dla benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych w tym: a) benzyny silnikowe b) benzyny lotnicze 11,82 tys. ton (15,74 tys. m3), 11,81 tys. ton (15,73 tys. m3), 0,01 tys. ton (0,01 tys. m3);

4) dla olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty oraz olejów pozostałych napędowych z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich 33,49 tys. ton (40,17 tys. m3), w tym: a) oleje napędowe do silników 29,63 tys. ton (35,53 tys. m3), b) oleje napędowe pozostałe 3,21 tys. ton (3,83 tys. m3), c) materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty 0,65 tys. ton (0,81 tys. m3);

5) dla ciężkich olejów opałowych z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich 1,22 tys. ton (1,24 tys. m3);

6) dla gazu płynnego (LPG)

7) dla gazu rafineryjnego

8) dla benzyn lakierniczych

9) dla asfaltów

10) dla parafin, wazelin, wosków

11) dla koksu naftowego

12) dla środków smarowych 6,18 tys. ton; 0,41 tys. ton; 0,06 tys. ton; 4,40 tys. ton; 0,56 tys. ton; 0,35 tys. ton; 0,64 tys. ton.

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06 Bezpłatna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530) www.cokprm.gov.pl e-mail: dziust@cokprm.gov.pl, wydawnictwa@cokprm.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 900/W/C/2010

ISSN 0209-214X

Cena 3,20 zł

(w tym 7 % VAT)

pobierz plik

Monitor Polski Nr 17, poz. 184 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 183 z 20102010-04-07

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 182 z 20102010-04-07

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 181 z 20102010-04-07

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - podkowiec mały, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 180 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2010 r. nr 1130-6-10 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 179 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2010 r. nr 1130-5-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 178 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. nr 110-4-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 177 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2010 r. nr 1130-3-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 176 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2010 r. nr 1130-2-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 175 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2010 r. nr 1130-1-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 174 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2009 r. nr 1130-42-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.