Logowanie

Monitor Polski Nr 17, poz. 184 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2009 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-07
Data wydania:2010-03-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-04-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 17, poz. 184 z 2010


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 17                — 619 —                Poz. 184


184

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2009 r. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52,

1)

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

poz. 343, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 3, poz.

11) ogłasza się wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2009 r., zawarte w załączniku do obwieszczenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. (poz. 184)

WIELKOŚCI ŚREDNIEGO DZIENNEGO PRZYWOZU NETTO ROPY NAFTOWEJ I PRODUKTÓW NAFTOWYCH, ŚREDNIEJ DZIENNEJ PRODUKCJI PALIW, ŚREDNIEGO DZIENNEGO WEWNĘTRZNEGO ZUŻYCIA ROPY NAFTOWEJ I PRODUKTÓW NAFTOWYCH W 2009 R.

1. Średni dzienny przywóz netto ropy naftowej i produktów naftowych w 2009 r. dla poszczególnych surowców oraz produktów wytwarzanych z ropy naftowej wyniósł:

1) dla ropy naftowej 54,44 tys. ton;

2) dla olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, surowych (do przeprowadzania procesu specyficznego) 3,57 tys. ton;

3) dla benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych w tym: a) benzyny silnikowe b) benzyny lotnicze 0,32 tys. ton (0,42 tys. m3), 0,34 tys. ton (0,45 tys. m3), –0,02 tys. ton (-0,03 tys. m3);

4) dla olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty oraz olejów pozostałych napędowych 4,42 tys. ton (5,23 tys. m3), w tym: a) oleje napędowe do silników 5,65 tys. ton (6,77 tys. m3), b) oleje napędowe pozostałe 0,01 tys. ton (0,01 tys. m3), c) materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty –1,24 tys. ton (–1,55 tys. m3);

5) dla ciężkich olejów opałowych

6) dla gazu płynnego (LPG)

7) dla gazu rafineryjnego

8) dla benzyn lakierniczych

9) dla asfaltów

10) dla parafin, wazelin, wosków

11) dla koksu naftowego

12) dla środków smarowych –2,76 tys. ton (–2,80 tys. m3); 5,57 tys. ton; 0,00 tys. ton; –0,21 tys. ton; 0,10 tys. ton; 0,15 tys. ton; 0,35 tys. ton; 0,32 tys. ton.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 17, poz. 184 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 183 z 20102010-04-07

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 182 z 20102010-04-07

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 181 z 20102010-04-07

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - podkowiec mały, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 180 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2010 r. nr 1130-6-10 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 179 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2010 r. nr 1130-5-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 178 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. nr 110-4-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 177 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2010 r. nr 1130-3-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 176 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2010 r. nr 1130-2-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 175 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2010 r. nr 1130-1-10 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 174 z 20102010-04-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2009 r. nr 1130-42-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

porady prawne online

Porady prawne

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

 • Prywatna stacja paliw

  Mam sąsiada który posiada Tiry a do niech własny zbiornik na paliwo ok. 7-10 tys. litrów oleju napędowego. Znajduje się on na działce zwykłej budowlanej na wsi. Zbiornik (...)

 • Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

  Jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności powinien zawierać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiotem działalności (...)

 • Wadliwe oznakowanie produktów żywnościowych

  Jakich elementów nie może zawierać oznakowanie produktów żywnościowych?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 205

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2011 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 21 poz. 269

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2008 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 24 poz. 260

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-07 poz. 819

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-29 poz. 515

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.