Logowanie

Monitor Polski Nr 18, poz. 185 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-08
Data wydania:2009-12-04
Data wejscia w życie:2009-12-04
Data obowiązywania:2010-04-08

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 18, poz. 185 z 2010


Strona 1 z 3

Monitor Polski Nr 18                — 622 —                Poz. 185


185

POROZUMIENIE z dnia 4 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I — Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Nr: DPT-II-45-28-2007/EM/118 Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie Nota werbalna Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, podpisanej dnia 17 czerwca 1991 roku, oraz do Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I — Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, które ma mieć następujące brzmienie:

1. Tabela wynagrodzeń 2 do Części I — wynagrodzenia zasadnicze załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki Statutu Personelu Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM), otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej noty, stanowiącym jej integralną część.

2. Regulacje zawarte w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej zmiany traci moc obowiązującą Tabela wynagrodzeń 2 do Części I — wynagrodzenia zasadnicze załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, Statutu Personelu Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”.

4. Miejscem udostępniania tekstu załącznika, o którym mowa w ustępie 1, będzie siedziba Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” PNWM.

5. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I — Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”, które wejdzie w życie z datą otrzymania noty stanowiącej odpowiedź. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy najwyższego poważania. Warszawa, dnia 9 czerwca 2009 r.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 18, poz. 185 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 192 z 20102010-04-08

  Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Warszawie dnia 20 stycznia 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 191 z 20102010-04-08

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Warszawie dnia 20 stycznia 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 190 z 20102010-04-08

  Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty na lata 2009—2011, podpisanym w Duszanbe dnia 4 listopada 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 189 z 20102010-04-08

  Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty na lata 2009—2011, podpisany w Duszanbe dnia 4 listopada 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 188 z 20102010-04-08

  Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 2010 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 28 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniem z dnia 3 lipca 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 187 z 20102010-04-08

  Porozumienie z dnia 28 grudnia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Dżakarcie dnia 2 marca 2007 r. zmienionej Porozumieniem z dnia 3 lipca 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 186 z 20102010-04-08

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.