Logowanie

Monitor Polski Nr 2, poz. 13 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Nr 1/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-14
Data wydania:2010-01-08
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-01-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 2, poz. 13 z 2010


Monitor Polski Nr 2                — 151 —                Poz. 13


13

KOMUNIKAT NR 1/2010/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy refeWaluta kraju dolar amerykański dolar australijski dolar kanadyjski dolar nowozelandzki euro forint węgierski frank szwajcarski ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat Okres spłaty ≤ 5 lat > 5 lat do 8,5 lat > 8,5 lat rencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do

15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do

14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 stycznia 2010 r. do dnia 14 lutego 2010 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego): Symbol waluty USD AUD CAD NZD EUR HUF CHF Stopa CIRR 2,38 3,34 4,07 6,25 2,74 3,58 3,89 6,51 2,79 3,53 4,08 8,25 1,72 2,24 2,62 2,91 3,78 4,36 1,24 1,49 1,78 4,30 3,42 3,94 4,38 4,61 3,41 3,75 4,24 5,76 6,80

funt brytyjski

GBP

jen japoński korona czeska korona duńska korona norweska korona szwedzka won koreański złoty polski

JPY CZK DKK NOK SEK KRW PLN

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: T. Mironczuk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 2, poz. 13 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 12 z 20102010-01-14

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 11 z 20102010-01-14

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r.

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 10 z 20102010-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Ukrainy na lata 2009-2012, podpisanym w Warszawie dnia 30 listopada 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 9 z 20102010-01-14

  Protokół o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Ukrainy na lata 2009-2012, podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 2009 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.