Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 202 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-13
Data wydania:2010-03-04
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-04-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 202 z 2010


Monitor Polski Nr 21                — 837 —                Poz. 202


202

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji

1)

Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.3) Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 22, poz. 293).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. (poz. 202)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie;

2) Centrum Informatyczne Edukacji;

3) Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie;

4) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku;

5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie;

6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie;

7) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;

8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży;

9) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu;

10) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie;

11) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu;

12) Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie. Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym:

1) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie;

2) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie;

3) Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie.

6) Kolegium Nauczycielskie w Łowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

7) Kolegium Nauczycielskie w Ostrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

8) Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

9) Kolegium Nauczycielskie w Radomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

10) Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;

4) Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

5) Kolegium Nauczycielskie w Koszalinie prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego; Publiczne zakłady kształcenia nauczycieli:

1) Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

2) Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

3) Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

Monitor Polski Nr 21                — 838 —                Poz. 202


11) Kolegium Nauczycielskie w Tarnobrzegu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

12) Kolegium Nauczycielskie w Wałczu prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;

13) Kolegium Nauczycielskie w Warszawie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

14) Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

15) Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;

16) Kolegium Nauczycielskie w Zamościu prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;

17) Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

18) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

19) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;

20) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

21) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Cieszynie prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

22) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

23) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

24) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gliwicach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

25) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju prowadzone przez Samorząd Powiatowy Miasta Jastrzębie-Zdrój;

26) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

27) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koszalinie prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;

28) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;

29) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

30) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

31) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;

32) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łowiczu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

33) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

34) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

35) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Samorząd Województwa Opolskiego;

36) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

37) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

38) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

39) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;

40) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

41) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

42) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

43) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego;

44) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;

45) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

46) I Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

47) II Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

Monitor Polski Nr 21                — 839 —                Poz. 202


48) III Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

49) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

50) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej prowadzone przez Samorząd Województwa Małopolskiego;

51) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suwałkach prowadzone przez Samorząd Województwa Podlaskiego;

52) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie prowadzone przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

53) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tarnobrzegu prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;

54) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

55) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

56) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Wałczu prowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego;

57) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;

58) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

59) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego;

60) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem prowadzone przez Samorząd Województwa Małopolskiego;

61) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zamościu prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego;

62) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli:

1) Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku prowadzone przez Grażynę Olszewską-Bakę;

2) Kolegium Nauczycielskie w Krakowie prowadzone przez Stowarzyszenie „Dom Rodzinny”;

3) Kolegium Nauczycielskie w Warszawie prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;

4) Kolegium Nauczycielskie w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło;

5) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bełchatowie prowadzone przez Jerzego Piontka;

6) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku prowadzone przez Spółkę z o. o. „Inter-Lingua”;

7) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Białymstoku prowadzone przez Lubę Biesiekirską;

8) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej prowadzone przez Jerzego Deca;

9) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy;

10) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chojnicach prowadzone przez Spółkę z o. o. Collegium Pomerania;

11) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie prowadzone przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej;

12) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu prowadzone przez Dorotę Goerick;

13) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gdańsku prowadzone przez Spółkę z o.o. „English Unlimited”;

14) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Iławie prowadzone przez Spółkę z o.o. „Pol-Irish Center”;

15) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jarosławiu prowadzone przez Spółkę z o.o. „Edukacja”;

16) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jaśle prowadzone przez Spółkę z o.o. Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica”;

17) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jaworznie prowadzone przez Miejskie Towarzystwo Oświatowe;

18) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Katowicach prowadzone przez Spółkę z o. o. „Perfektor”;

19) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kielcach prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;

20) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koszalinie prowadzone przez Fundację Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne;

21) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krakowie prowadzone przez Spółkę z o. o. „Kolegium Nauczycielskie i Szkoła Języka Angielskiego GAMA-BELL” i Spółkę z o. o. „Instytut Języka Angielskiego—Bell”;

Monitor Polski Nr 21                — 840 —                Poz. 202


22) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krakowie prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;

23) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lublinie prowadzone przez Krystynę Ludzińską;

24) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łodzi prowadzone przez Jerzego Piontka;

25) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży prowadzone przez Spółkę z o. o. „Language Education”;

26) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie prowadzone przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego;

27) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie prowadzone przez Bożenę Ziomek;

28) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego;

29) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Wojewódzki w Opolu;

30) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzone przez Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Rozwój”;

31) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Spółkę z o.o. Instytut Wiedzy Powszechnej;

32) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach;

33) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu;

34) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rybniku prowadzone przez Beatę Czogallę;

35) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie prowadzone przez Eugeniusza Rydzika;

36) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sanoku prowadzone przez Andrzeja Brygidyna;

37) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Spółkę z o. o. „Szczecińskie Centrum Edukacyjne”;

38) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Spółkę z o.o. „Szczecińskie Centrum Edukacyjne”;

39) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczecinie prowadzone przez Alicję Kwiatek i Tadeusza Wiesława Bratosa;

40) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tczewie prowadzone przez Spółkę z o.o. Pomorską Wyższą Szkołę Humanistyczną;

41) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy;

42) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Wodzisławiu Śląskim prowadzone przez Joannę Zdziebło.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 202 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 208 z 20102010-04-13

  Komunikat Nr 4/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 207 z 20102010-04-13

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 206 z 20102010-04-13

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 205 z 20102010-04-13

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 204 z 20102010-04-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 203 z 20102010-04-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. o wolnym stanowisku sędziowskim

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 201 z 20102010-04-13

  Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 200 z 20102010-04-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 199 z 20102010-04-13

  Postanowienie Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia mu obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 198 z 20102010-04-13

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. upamiętniająca 70. rocznicę zbrodni katyńskiej

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 197 z 20102010-04-13

  Oświadczenie Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i członków Jego delegacji - ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.