Logowanie

Monitor Polski Nr 25, poz. 229 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Płażyńskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-21
Data wydania:2010-04-19
Data wejscia w życie:2010-04-10
Data obowiązywania:2010-04-21

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 25, poz. 229 z 2010


Monitor Polski Nr 25                — 884 —                Poz. 229


229

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Płażyńskiego Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 177 ust. 1 pkt 4 Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 10 kwietnia 2010 r., mandatu posła Macieja Płażyńskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku. Marszałek Sejmu: B. Komorowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 25, poz. 229 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 243 z 20102010-04-21

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 242 z 20102010-04-21

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2010 r. w stosunku do marca 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 241 z 20102010-04-21

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 240 z 20102010-04-21

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 239 z 20102010-04-21

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włączenie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 238 z 20102010-04-21

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 237 z 20102010-04-21

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Janiny Fetlińskiej

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 236 z 20102010-04-21

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia manadatu senator Krystyny Bochenek

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 235 z 20102010-04-21

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Izabeli Walentyny Jarugi-Nowackiej

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 234 z 20102010-04-21

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Przemysława Edgara Gosiewskiego

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 233 z 20102010-04-21

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Franciszka Wassermanna

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 232 z 20102010-04-21

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jolanty Doroty Szymanek-Deresz

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 231 z 20102010-04-21

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Andrzeja Szmajdzińskiego

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 230 z 20102010-04-21

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Jakuba Putry

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 228 z 20102010-04-21

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sebastiana Marka Karpiniuka

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 227 z 20102010-04-21

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Macieja Dolniaka

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 226 z 20102010-04-21

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Leszka Romana Deptuły

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 225 z 20102010-04-21

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 224 z 20102010-04-21

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.