Logowanie

Monitor Polski Nr 26, poz. 245 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-23
Data wydania:2010-04-01
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-04-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 26, poz. 245 z 2010


Monitor Polski Nr 26                — 903 —                Poz. 245


245

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej Na podstawie art. 5a ust. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wysokość rocznej kwoty granicznej, o której

1)

mowa w art. 5a ust. 8 powołanej ustawy, za rok 2010 wynosi 2 863 zł. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 26, poz. 245 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 26, poz. 246 z 20102010-04-23

    Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2010 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

  • Monitor Polski Nr 26, poz. 244 z 20102010-03-23

    Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Stanisława Zająca

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.